Termeni și
condiții contractuale

Cabinetul Individual de Psihologie Botez Georgiana, având codul de identificare fiscală 46595020, cod înreginstrare CPR 1IS12143, reprezentat prin Botez Georgiana, psiholog cu drept de liberă practică, codul personal 23614, în calitate de furnizor de servicii psihologice,

în temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, oferă servicii psihologice beneficiarilor programați pe site-ul georgianabotez.ro, în următorii termeni și condiții:

Art. 1 Obiectul contractului

Servicii de Consiliere și Psihoterapie Experiențială și a Unificării individuală, online și/sau fizic. Va rugam sa cititi acesti termeni si conditii cu atentie pentru folosirea in cele mai bune conditii a serviciilor psihologice furnizate. Utilizarea acestui site si confirmarea programarilor pe acesta implica acceptarea tacita a termenilor si a conditiilor contractuale prezentate mai jos, care reprezinta intelegerea (contractul) dintre parti.

Art. 2 Durata și condițiile contractului

Prezentul contract este încheiat azi, la data confirmării acestuia, și va continua pentru o perioadă stabilită de comun acord. Durata şedinţei de consiliere/terapie este de 50 minute, desfășurate în cabine sau în format on-line. Anularea unei programări se poate face cu o notificare trimisă cu cel puțin 24h înainte. Sesiunile pierdute sau anulate (fără notificare) se plătesc integral.

Art. 3 Prețul și modalitățile de plată

Prețul convenit este de 180 RON/ședință.
Suma totală se achitată fie online, prin plată cu cardul, fie în numerar, fie prin transfer bancar în contul deschis la ING Bank - Botez Georgiana RO21 INGB 0000 9999 1392 1973. Plata se face cu 24 de ore înaintea fiecărei ședințe. Detaliile de plată le primiți la confirmarea programării.

Art. 4 Drepturile și obligațiile

A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi și obligații:


  a) să beneficieze de servicii de calitate, cu respectarea normelor și standardelor legale și profesionale în vigoare;
  b) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;
  c) să achite integral prețul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, numerar, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;
  d) să respecte confidențialitatea și principiile etice ale aplicațiilor practice ale serviciilor și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice.

B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi și obligații:


  a) să i se achite integral prețul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;
  b) să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
  c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
  d) să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005.

Art. 5 Încetarea și modificarea contractului

Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre părțile contractante nu își respectă obligațiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare dintre părțile contractante cu obligația notificării prealabile a intenției de reziliere, cu cel puțin 2 zile înainte de data rezilierii propriu-zise.
Contractul se consideră reziliat de drept în cazul în care psihologul cu drept de liberă practică este suspendat sau i se retrage atestatul de liberă practică.

Art. 6 Dispoziții finale

Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi soluționat în conformitate cu legile în vigoare. Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât și beneficiarilor persoane juridice. Părțile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile și obligațiile asumate.

Regulamentul General privind Protecţia Datelor cu caracter personal (GDPR)

Cabinetul Individual de Psihologie Botez Georgiana, având codul de identificare fiscală 46595020, tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Din data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). De aceea vă rugăm să analizați solicitarea noastră privind protecția datelor dvs. Regulamentul general privind protecţia datelor include următoarele drepturi pentru persoane fizice: dreptul la informare, la rectificare, la ștergere a datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv profilarea. Procesăm doar datele cu caracter personal pe care instituțiile menționate le solicită și noi, împreună cu dumneavoastră le stabilim pentru a le stoca. Utilizarea și procesarea datelor dvs. personale, a adresei de email, nr. tel. vor fi în evidențele obligatorii, necesare eliberării actelor de finalizare a activităților specifice de formare profesională, pentru transmitere de informatii, înştiinţări.

Contactează-mă

Cauți psiholog online?
Contează-mă dacă ai întrebări sau dorești o programare.

+40 755 279 886

georgiana@georgianabotez.ro

România
Iași 700608
Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt 4